Analizy statystyczne są zestawieniami, które obrazują nasilenie jakiegoś zjawiska w danym czasie. Tak chyba najkrócej i najlepiej ogólnie można byłoby je zdefiniować.

Analizy statystyczne przygotowują ośrodki badania opinii publicznej na różnorodne potrzeby. Czasem takie zgłaszają firmy, które planują wprowadzenia na rynek danego produktu i pragną się rozeznać w tym, czy będzie na taki zapotrzebowanie. W pewnych sytuacjach takie analizy kreuje się, by zbadać popularność danego produktu.
Badania takie bardzo w wielu sytuacjach przeprowadza się także na potrzeby różnego rodzaju prac naukowych, jednak wbrew pozorom nie są one łatweproste. W celu dokonania statystyki trzeba umiejętnie dobrać grupę badawczą. Tylko wówczas analiza statystyczna będzie miarodajna i będzie prawdziwa. W wielu przypadkach wykonanie takich badań zleca się, bo zajmują one dużo czasu. W niektórych pracach naukowych przywołuje się statystyki z minionych lat, które były skutkiem wcześniejszych badań. W ten sposób także się postępuje, o ile dane opracowanie naukowe nie wymaga badań statystycznych własnych. Ci, którzy wykonują obliczenia statystyczne mają w tym najczęściej już duże doświadczenie i wiedzą, jakimi sposobami je przeprowadzać, żeby były rewelacyjne i rzetelne. Statystyki mają to do siebie, że wiele z nich przeprowadza się regularnie, na przykład co kilka lat. Posiadają one znaczenie dla wielu dziedzin edukacji. Często takie statystyki podaje się w programach informacyjnych, by tym samy zobrazować siłę danego zjawiska. Takie są podawane na przykład przez policję, gdy ta pokazuje, ile wypadków drogowych miało miejsce w danym okresie.
Więcej informacji na stronie: Obliczenia statystyczne .

Dodaj komentarz