Na stacjach benzynowych paliwa oleje i inne płynne substancje są przetrzymywane w specjalnych zbiornikach. Zbiorniki te mają różną pojemność, ale ich podstawowym wyznacznikiem jest szczelność. Pojemniki takie nie mogą absolutnie przeciekać, dlatego że po pierwsze doszłoby do bardzo poważnych strat przetrzymywanych w nim materiałów, przy tym do skażenia środowiska.

Zbiorniki dwupłaszczowe na paliwo są aktualnie często stosowane. Tego typu zbiorniki mają grube konstrukcje, dzięki czemu spada ryzyko, że ulegną uszkodzeniu, a tym samym dojdzie do wycieku. Taka sytuacja powinna być bezwzględnie zgłaszana stosownym służbom. O ile zastosowany jest starszy zbiornik, to należy go na bieżąco sprawdzać, aby upewnić się, że jest w pełni szczelny. Zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe mają wzmocnioną konstrukcję, a jak sama nazwa wskazuje, płaszcz w takich zbiornikach jest podwójny. To podwójne zabezpieczenie powoduje, że ryzyko uszkodzenia zbiornika jest znacznie mniejsze. Wręcz pod dużym ciśnieniem i w niekorzystnych warunkach temperaturowych zbiornik taki nie powinien pęknąć przez bardzo długie lata. Jego pojemność jest zwykle zależna od wielkości stacji benzynowej. Im większa jest stacja, tym więcej jest tam zbiorników i tym ich pojemność także jest większa. Na mniejszych stacjach używa się zbiorniki o z całą pewnością mniejszej pojemności. Koszt zbiornika jest uzależniony od jego wielkości i od konstrukcji, im lepsza jest konstrukcja i im większy jest zbiornik, tym jego cena będzie wówczas znacznie wyższa. Więcej informacji: atest na zbiornik paliwa.

Dodaj komentarz