Z całkowitą czyli stu procentową pewnością wiele ludzi marzy o tym, aby posiadać swój dom w spokojnym miejscu, które będzie sprzyjało odpoczynkowi. Warto mieć na uwadze jednak o tym, że istnieją dokładnie określone przepisy dotyczące sposobów zakupu działek siedliskowych. Powinno się tutaj podkreślić, że działka siedliskowa nazywana też siedliskiem, to wydzielony obszar na wsi, który jest przeznaczony pod budownictwo, a zatem pod budynki mieszkalne albo także powiązane z produkcją rolniczą.

Co warto mieć świadomość tego na temat działek siedliskowych?
Na początku powinno się podkreślić, że pojęcie działki siedliskowej związane jest również z innym tematem, takimi jak odrolnienie działki. Dzięki temu taka działka będzie mogła być wykorzystana pod zabudowę zagrodową. Warto pamiętać o tym, że nie ma przepisów, które uniemożliwiają zakupy takich działek osobom, które nie są rolnikami, a więc nie posiadają takiego statusu. Warto wspomnieć jednakże o tym, że w sytuacji tworzenia domu na terenie takiej działki oczywiście będzie potrzebne stosowne pozwolenie. Warto zdawać sobie sprawę również o tym, że działka rolna o ile pragniemy wznieść na jej terenie jakiś budynek musi zostać odrolniona. Jest to proces, na który składa się z kilku etapów, powinniśmy go zacząć od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W praktyce oznacza to złożenie odpowiednich wniosków do urzędu gminy czy też miasta. Prócz tego coraz częściej powinno się złożyć także wniosek o warunkach zabudowy. Jak się więc okazuje, jest to proces, który wymaga od nas zgromadzenia odpowiednich dokumentów i złożenia wniosków do odpowiednich organów i instytucji.

Źródło: https://remont.biz.pl/dzialka/jak-blisko-granicy-dzialki-mozna-sadzic-drzewa-lub-krzewy/

Dodaj komentarz