Czym zajmują się firmy faktoringowe? Świadczą one szczególny rodzaj usług, które kierowane są do firm i przedsiębiorstw. Usługi faktoringowe, identycznie jak usługi leasingowe pozwalają firmom na zachowanie płynności finansowej i na poprawę ich kondycji materialnej. Jest to możliwe dzięki temu, że faktoring zapewnia firmom stałe wpływy, o ile bez wątpienia mają one klientów i realizują ich zamówienia.

Dowodem takich zamówień są faktury. Dokumenty, które potwierdzają wykonanie usługi czy sprzedaż produktu. Za ich pomocą firmy określają swój zarobek na danym produkcie czy usłudze. Taki dokument jest wystawiany po to, ażeby w najlepszym czasie został uregulowany. Jeżeli jednakże ma się wątpliwości co do tego, kiedy i czy w ogóle taka wpłata nastąpi, można zdecydować się na faktoring. Ten polega na tym, że spłacaniem faktur poszczególnych klientów zajmuje się firma faktoringowa. Ona reguluje ich zobowiązania, pomniejszając je o należny dla siebie procent. W ten sposób ten, kto wystawia fakturę, ma gwarancję jej zapłaty, a ten, kto ją spłaca, ma pewność prowizji. Bez wątpienia na tym sprawa się nie kończy, bo ten, kto świadczy usługi faktoringu, przekazuje spłaconą fakturę temu, na kogo została ona wystawiona i czeka na jej spłatę. Dopiero po spłaceniu faktury może liczyć on za zarobek w postaci różnicy między kwota zapłacona faktorantowi, a tym, co uzyska od jego klienta. W ten sposób firmy oferujące usługi faktoringu zarabiają, niemniej jednak i ryzykują, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy faktury spłacane są z opóźnieniem lub z myślami.
Polecamy: faktoring.

Dodaj komentarz