Pomiary akustyczne tworzy się po to, aby sprawdzić, czy w danym pomieszczeniu albo na jakimś terenie poziom hałasu jest w normie bezpiecznej dla ludzkeigo ucha. W ten sposó kontroluje się, czy przebiegająca wzdłuż domostw droga, a poprawnie poruszające się po niej samochody nie są zbyyt głośne. Pomiary akustyczne robi się także w pobliżu lotnisk i lądowisk dla helikopterów.

Najczęściej jednak tego rodzaju pomiary na prawdę bardzo często przeprowadzane są w fabrykach, w których pracują bardzo głośne maszyny. W pewnych przypadkach poziom hałasu jest zbyt wysoki i pracowników trzeba wyposażyć w dodatkowe środki ochronne. Należą do nich słuchawki, które wygłuszą nadmiar hałasu lub zatyczki do uszu. Przy tym jeżeli to tylko możliwe po zrealizowaniu pomiarów akustycznych można wygłuszyć maszyny lub całą halę tak, aby spełniania normy dobrego dla ludzkiego ucha. Pomiary akustyczne, podobnie zresztą jak pomiary elektryczne, mogą wykonywać osoby, które mają odpowiednie uprawnienia. Może się tym zajmować wyłącznie akredytowane laboratorium badawcze, a z jego ramienia pracownik, który zdał egzamin państwowy i posiada stosowne uprawnienia. Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych zależne są od wysokości napięcia. Choćby właściwie każdy elektryk wie, jak działają przyrządy pomiarowe, przykładowo. mierniki cęgowe, czy mulimetry, oczywiście nie każdy może wykonywać pomiary i sprawdzać, czy napięcie jest prawidłowe. Odpowiednie uprawnienia SEP przyznawane są pracownikom, którzy ukończą kurs, a następnie zdają egzamin państwowy nadający uprawnienia.

Zobacz: mierniki cęgowe.

Dodaj komentarz