Otoczenie firmy jest w każdym momencie bardzo specyficzne i charakterystyczne dla konkretnego rejonu, a wręcz lokalizacji na mapie miasta czy danego terenu. W niektórych miejscach występuje duże zagrożenie szkodnikami takimi jak na przykład myszy czy szczury, ale również owadami, jak na przykład mrówki. Kiedy nie uwzględniamy takiego zagrożenia, może być ono niebezpieczne dla funkcjonowania firmy, w szczególności gdy zajmuje się ona produkcją żywności.

W tych i podobnych przypadkach często będziemy potrzebowali audytu biologa terenowego. Audyt DDD wykonywany przez takiego biologa uwzględnia lokalizację firmy a także zagrożenia, jakie mogą na tę firmę czekać. Jeżeli weźmie się pod uwagę zalecenia biologa terenowego, można się dużo lepiej ochronić przed szkodnikami i zagwarantować swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy. Biolog terenowy sporządza audyt po wstępnym testom miejsca prowadzenia działalności. Jego metody pozwalają na efektywną ocenę miejsca i ewentualnych zagrożeń. Sumiennie przeprowadzony audyt wskazuje wszystkie zagrożenia, środki zapobiegawcze oraz ewentualne środki pozwalające na wyeliminowanie problemu, kiedy już się pojawi. Zestaw tych wszystkich wskazówek jest bardzo pomocny w funkcjonowaniu firmy, a w niektórych przypadkach należy wręcz stwierdzić, że jest potrzebny. Są sytuacje, kiedy taki audyt jest obowiązkiem z uwagi na względy prawne. Niekiedy firmy same decydują się zatrudnić biologa terenowego, bo chcą poprawiać standardy działania i chronić się przed tym, co mogłoby posiadać na nie negatywny wpływ.

Polecana strona: https://www.biologterenowy.com.pl

Dodaj komentarz