Jakie szkolenia wybiera się najczęściej? Wszystko zależy tutaj od okoliczności i potrzeb i tego, kto na udział w szkoleniu się decyduje. Całkiem inaczej bowiem wybiera się szkolenia, jeżeli chodzi o osoby prywatne, zupełnie inaczej, kiedy przewiduje się je dla kreślonych grup pracowników. Na szkolenie administrowanie szkoleniami może zostać ukierunkowana osoba, która w danej firmie odpowiada za kierowanie ludzi na szkolenia, które w ramach pracy mają podnosić ich kwalifikacje.

Przeciwnie odbywa się wybór szkoleń na potrzeby wybranego zakładu pracy. Tutaj duże znaczenie ma sytuacja zakładu czy firmy, bo to dla niej dobiera się szkolenia i jej tematykę. W bardzo wielu przypadkach szkolenia takie mają związek ze staraniami się firmy o pozyskanie stosowanego certyfikatu. W takiej sytuacji szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025 organizuje się dla wybranych pracowników firmy. Jeśli zachodzi taka konieczność, to organizuje się szkolenia ISO dla pozostałej kadry, bo często jest to konieczność. Jeśli ludzie sami zapisują się na szkolenia, to najczęściej wybierają takie, dzięki którym ich kwalifikacje zawodowe i wiedza będą większe. W takich okolicznościach wybiera się szkolenie metody badawcze lub inne szkolenie, które może przynieść konkretny zasób wiedzy. Prawie każde szkolenie obejmuje określoną tematykę i konkretny zasób informacji. O ile zagadnienie jest złożone, to szkolenia rozbija się na kilka stopni. Ukończenie jednego stopnia szkolenia daje możliwości, aby zapisać się na kolejne.
Źródło informacji: szkolenie Karty Shewharta.

Dodaj komentarz