by reklama została wyemitowana w telewizji, w pewnych sytuacjach należy nad nią pracować wręcz długimi miesiącami. Powinno się prześledzić należycie grupę docelową, czyli wiedzieć, do kogo ma trafić dana reklama i dopiero wtedy możemy rozpocząć się zastanawiać, co będzie do nich natrafić. Klient, który zgłasza się do agencji po przygotowanie takiego spotu, musi wypełnić brief, w którym odpowie na pytania o cele, charakter i informacji, jakie posiada zawierać takie filmowanie z powietrza czy inna forma reklamy. Dopiero później możliwe jest uwarunkowanie drogi funkcjonowania, czyli sposobu, w jaki posiada być osiągnięty ten cel.

Analiza targetowanej grupy jest w tym przypadku znacząca, bo dzięki tej grupie można stwierdzić, co będzie efektywne, jednakże z czego musisz zrezygnować i czego nie brać pod uwagę. Każda grupa docelowa potrzebuje czegoś innego i filmy reklamowe powinny być tworzone tak, aby gruntownie wpasowywać się w potrzeby danej grupy. Inaczej się tego nie da zrobić. Kiedy Brief jest już wypełniony a grupa docelowa ustalona, zaczyna się burza mózgów, której zadaniem jest uwarunkowanie, jaki pomysł będzie w tym przypadku najlepszy. Ten etap tak faktycznie trwa najdłużej, bo trzeba prześledzić różne scenariusze pod kątem skuteczności i na tej obecnie podstawie podjąć decyzję. Gdy filmy promocyjne posiadają już ustalony pomysł, copywriterzy piszą do nich scenariusz, zatrudnia się aktorów, a następnie powinno się taki spot nagrać. To zdarza się, że trwa bardzo długo, ale efekt musi być osiągnięty. W pewnych przypadkach wymaganie wiele dubli i przeróbek, żeby powstało coś stosownego.
Sprawdź tutaj: filmowanie z powietrza.

Dodaj komentarz