Wykorzystywanie białek w medycynie jest de facto szerokie. By natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W współzależności od tego, czy białko posiada zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy także pragniemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się odpowiednie metody funkcjonowania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, trzeba wyodrębnić informację genetyczną i przerobić ją w formę, która ma możliwość być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w współzależności od wymagań jeszcze inne metody, bardziej lub mniej wyrafinowane. W podobnych zobowiązaniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana również w zdecydowanej większości przypadków biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, aby dostać białko o właściwym profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, niemniej jednak białko można również dostać syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko tworzy się w celach naukowych, do testowania treści genetycznej i w celu budowy nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma może mieć najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka używa się w popularnych laboratoriach, gdzie chcemy dowiedzieć się więcej o człowieku, naszej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą również poszukiwać skutecznych leków na nowotwory.

Sprawdź tutaj: Badania kontraktowe.

Dodaj komentarz