Majątek z rodziców na dzieci przechodzi zwykle drogą darowizny, czyli odpisu notarialnego jeszcze za życia spadkodawców, czyli rodziców. W dużej liczbie przypadków zdarza się także, że majątek jest dzielony po śmierci na bazie testamentu lub po sprawie spadkowej, na której to sąd orzeka w wysokość należnego udziału dla każdej ze stron postępowania, czyli dla wszystkich uprawnionych do dziedziczenia osób. Darowizna za życia jest wygodną formą przekazania majątku, kiedy rodzice pragną np pomóc młodym na starcie ich dorosłego życia, a sami nie potrzebują już wyżej wymienionych nieruchomości.

Darowiznę można ustanowić też z tzw. dożywotnim użytkowaniem, co znaczy, że konkretna nieruchomości staje się własnością dziedziczącego dziecka, niemniej jednak pierwotny właściciel, czyli rodzic, ma prawo w niej zamieszkiwać i użytkować ją aż do swojej śmierci. W takim modelu osoba dziedzicząca, czyli dziecko ma obowiązek zagwarantować swojemu rodzicowi utrzymanie i wszystkie środki niezbędne do życia w ramach podziękowania za darowiznę i jest to ustanowione prawnie, a nie tylko i wyłącznie obyczajowo. Kancelarie notarialne Łódź stale przygotowują dokumenty związane z darowiznami. Darowizna ma to do siebie, iż w sytuacji najbliższych członków rodziny nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych, czyli można oddać majątek lub jego część najbliżej rodzinie, w tym dziecku, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat i ponadto opłat nie ponosi ani dziecko, ani rodzic udzielający darowizny. Kancelarie notarialne w Łodzi omawiają wszystkie zasady funkcjonowania darowizny jeszcze przed podpisaniem umowy.

Sprawdź również informacje na stronie: notariusz łódź.

Dodaj komentarz