Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce zostało wprowadzone w ramach walki z covid 19. Choćby w związku z tym, że zainteresowanie klientów jest dość bardzo duże, sposobność skorzystania z niego jest cyklicznie przedłużana. Właściwie każdy przedsiębiorca, którego interesuje tego typu restrukturyzacja siedlce, musi zatrudnić doradcę restrukturyzacyjnego, który nadzoruje tego typu postępowania.

Może być nim dowolna osoba. Zwykle jest to ktoś zatrudniony w kancelarii prawnej lub prawno-podatkowej. Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która pomaga niewypłacalnemu przedsiębiorstwu albo konsumentowi, kiedy ten stanie przed obowiązkiem ogłoszenia upadłości albo restrukturyzacji. Do jego zadań trzeba sporządzanie dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania. Jednym z nich, od którego całe postępowanie restrukturyzacyjne siedlce się zaczyna jest wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny. Oprócz tego działalność takiego doradcy może polegać na aktualnej obsłudze firmy – weryfikacji umów, przeglądzie środków trwałych, które mogą być sprzedane, renegocjacji umów z wierzycielami. Doradca pomoże spojrzeć na kłopoty firmy z dystansu, o który trudno osobom związanym z nią bezpośrednio. Będzie także czuwać nad tym, by proces restrukturyzacji przebiegał w zgodzie z prawem. W uproszczonym postępowaniu nie powinno się zgłaszać się do sądu, niemniej jednak o ile pojawiłyby się nieprawidłowości, przedsiębiorcy grozi postępowanie karne. Dzięki doradcy można uniknąć dodatkowych kłopotów z prawem, które mogłyby pojawić się po drodze.

Więcej: restrukturyzacja siedlce.

Dodaj komentarz