Pilot, to zawód, który zasadniczo kojarzy się z lataniem. Pilot samolotu, pilot śmigłowca to pierwsze skojarzenia. Pilotuje się również wycieczki. Zajmuje się tym nie kto inny, jak pilot wycieczek. Podobną funkcje pełni przewodnik wycieczek albo przewodnik turystyczny. Wszystkie te funkcje wymagają stosownego przeszkolenia. Piloci wycieczek nie mogą wykonywać swojego zawodu bez specjalistycznych przygotowań. Wymagają one wiedzy merytorycznej i kwalifikacji wykorzystania jej praktycznie. Zwykle piloci wycieczek współpracują z biurami podróży, które maja w własnej ofercie wycieczki, czy to krajowe czy zagraniczne.

Pilot wycieczek może specjalizować się w obsłudze konkretnego rodzaju wypadów. Ma możliwość być pilotem wycieczek zagranicznych albo krajowych. Może specjalizować się w pilotażu wypadów do określonych krajów. Ma możliwość także obsługiwać jedynie i tylko jeden rodzaj grup wycieczkowiczów, np. wycieczki szkolne albo studenckie. Pilot wycieczek współpracując z danym organizatorem wyjazdów, musi dopilnować, aby cały przebieg wycieczki był taki, jak zaplanowano. Musi być czuły na potrzeby podległych mu wycieczkowiczów. W razie jakichkolwiek przeszkód, musi umieć im zaradzić. Pilotaż grup turystycznych nie jest zawodem łatwym. Wymaga umiejętności kierowania grupa, opowiadania o danej atrakcji turystycznej w sposób, aby zaciekawiła ona potencjalnego słuchacza. Pilot wycieczek powinien posługiwać się językiem obcym. W przypadku pilotowania wycieczek zagranicznych jest to warunek konieczny. Ogromna wiedza i umiejętność pracy w warunkach stresujących gwarantują potencjalnemu pilotowi wycieczek właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Więcej: pilotaż grup turystycznych.

Dodaj komentarz