Sporym problemem nauczycieli z większym stażem jest fakt, że nie rozumieją oni swoich uczniów. Prawie każde pokolenie było wychowywane w innych warunkach i prawie każde też miało inne dylematy. Nauczyciel może mieć trudność, by zrozumieć swoich uczniów, szczególnie gdy jest od nich na prawdę dużo starszy.

Szkolenia nauczycieli często pozwalają niwelować ten problem i tę ogromną przepaść pokoleniową. W takich szkoleniach chodzi o to, żeby zademonstrować nauczycielom, jakie są kłopoty współczesnej nastolatków, jakie potrzeby mają uczniowie i co można zrobić, żeby ułatwić im pozyskiwanie wiedzy i umiejętne jej zastosowanie. Na takich szkoleniach obecni są psycholodzy, którzy omawiają wiele ważnych aspektów istotnych z punktu widzenia młodych ludzi. Nauczyciele mogą się dzięki temu dowiedzieć o swoich uczniach z całą pewnością więcej i wypracować sobie metody pomocy uczniom. W całości zrozumiałe jest, że samo przyswajanie wiedzy nie jest najbardziej istotne, istotne jest także podejście nauczyciela do ucznia. Jeżeli uczeń szanuje nauczyciela, wierzy mu i ufa, to ich relacje będą zdecydowanie lepsze, a to przełoży się też na prostsze pozyskiwanie wiedzy. Szczególnie ważne jest umiejętne podejście do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kiedy kształtuje się ich stosunek do nauki i nauczycieli oraz całej instytucji szkoły. Jeżeli ten stopień będzie zaniedbany, w szczególności w kontekście psychicznym, to dziecko później będzie mniej chętne do nauki i nie będzie tak bardzo szanowało nauczycieli. Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli mogą wiele zmienić w ich pracy.

Więcej: kursy dla nauczycieli.

Dodaj komentarz