Istnieje wiele rozwiązań w ramach systemów grzewczych. Tradycyjnie są stosowane kaloryfery, natomiast cyrkulacja powietrza w takich pomieszczeniach sprawia, że można wydzielić strefy ogrzane w różnym stopniu. Dodatkowo niska wilgotność powoduje, że łatwo rozprzestrzenia się zarówno kurz jak i roztocza.

Jest to zjawisko szkodliwe dla zdrowia, szczególnie w przypadku osób z alergiami. Innowacyjnym sposobem na ogrzewanie domu jest tak zwane ogrzewanie podłogowe frezowane.
Ogrzewanie podłogowe – na czym polega?
Ogrzewanie podłogowe to system oparty na rurkach rozprowadzających ciepło, które są instalowane w podłodze. Wyróżnia się dwa rodzaje instalacji w ramach tego systemu grzewczego, a mianowicie instalację wodną oraz suchą. W przypadku ogrzewania podłogowego wskazane jest, by stosować materiały bardzo dobrze przewodzące ciepło, np wylewkę anhydrytową lub pianobeton. Najnowszym wyjściem jest ogrzewanie podłogowe frezowane, które nie wymaga skuwania posadzek. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu techniki frezowania. Dodatkowo, frezowanie pod ogrzewanie podłogowe jest procesem szybkim i nie sprawia uwalnianie do powietrza pyłu powstającego w czasie prac. Frezowanie to po prostu wycinanie rowków w już wylanej podłodze. W takich tunelach umieszcza się rury sytemu grzewczego i podłącza do źródła zasilania. Jest to więc metoda, dzięki której nie powinno się skuwać całych podłóg, a po zamontowaniu rurek ponownie ich zalewać. To praktyczne rozwiązanie cieszy się narastającym zainteresowaniem, ponieważ jest nie tylko i wyłącznie szybkie, ale również bardzo funkcjonalne.
Więcej informacji: frezowanie pod ogrzewanie podłogowe.

Dodaj komentarz