Ostatnimi czasy bardzo popularna stała się usługa VPN, niestety dla większości ludzi skrót ten jest niezrozumiały. Co to jest tak odpowiednio IP VPN? Virtual Private Network czyli wirtualne sieci prywatne – zapewniają połączenia wewnętrzne w ramach przedsiębiorstw, które są oparte o współdzieloną infrastrukturę sieci operatora. Korzystają z takich samych polityk bezpieczeństwa jak wydzielone sieci prywatne. IP VPN – to sieci, które wykorzystują zbiór protokółów TCP/IP. Usługa ta daje możliwość na łączenie lokalnych sieci klienta (LAN to LAN) w jedną całą sieć jaką jest WAN. Klient buduje swoją sieć korporacyjną (Intranet) , a ponadto może transmitować dane, głos czy wideo w gronie użytkownikami tej sieci. Takie rozwiązanie umożliwia działanie wielu aplikacji, które pozwalają na zautomatyzowanie wielu funckji biznesowych przedsiębiorstwa jak np: aplikacje finansowo-księgow, ERP, SCM czy CRM. Podstawowe cechy IP VPN to: komunikacja prawie każdy z każdym (w obrębie sieci VPN), elastyczność (prostota konfigurowania nowych użytkowników), optymalizacja wykorzystania pasma (prioretyzacja ruchu), kompleksowość, integracja usług (na jednym uniwersalnym łączu transmisja danych, głosu czy najwyższej klasy wideo), intuicyjny metodę taryfikowania (miesięczny abonament niezależnie od odległości oddziałów), niezawodność (stosowanie łącz zapasowych), bezpieczeństwo (szyfrowanie z wykorzystaniem algorytmów DES, 3DES lub AES). Usługa VPN to perfekcyjne rozwiązanie dla dużych firm, posiadających siedziby w różnorakich ośrodkach miejskich , a ponadto państwach. Jest to rozwiązanie intuicyjne, bezpieczne oraz relatywnie tanie.

Dodaj komentarz